جمعه, 23 آذر 1397

                                       تلفن های تماس با مدیران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ایمیل

کیاست امیریان

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل

38370204-083

38356153-083

amirian@kshrw.ir

بهرام درویشی

معاون مالی وپشتیبانی

38360967-083

3855186-083

darvishi@kshrw.ir

محسن کیوانیا

معاون طرح وتوسعه

38360003-083

38358659-083

 

وحید مومنه

معاون برنامه ریزی وبهبود مدیریت

38374150-083

38370163-083

 

محمودرضا شهلایی

معاون حفاظت وبهره برداری و امور مشترکین

38360002-083

38370121-083

shahlaie@kshrw.ir

سید مهران وحدتی

دفتر مطالعات پایه منابع آب

38360005-083

38378391-083

 

شهرام مطاعی

رئیس دفترحراست وامور محرمانه

------

 

 

محمدحسین ایزدی

مدیر اداره روابط عمومی

38364567-083

38364567-083

izadi@kshrw.ir

علی اصغر احمدی

رئیس اداره حقوقی – و رسیدگی به شکایات

38378390-083

38378390-083

 

خلیل افسری

مسئول رسیدگی به شکایات

38361990-083

38361990-083

 

 بازدید:4362
آخرین به روزرسانی: 1396/03/06