پنجشنبه, 2 اسفند 1397

                                                                                 تلفن های تماس با مدیران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ایمیل

بهرام درویشی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

38370204-083

38356153-083

darvishi@kshrw.ir

مروت قبادی

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

38360967-083

3855186-083

ghobadi@kshrw.ir

محسن کیوانیا

معاون طرح و توسعه

38360003-083

38358659-083

 

وحید مومنه

معاون برنامه ریزی

38374150-083

38370163-083

 

محمودرضا شهلایی

معاون حفاظت و بهره برداری

38360002-083

38370121-083

shahlaie@kshrw.ir

سید مهران وحدتی

مدیر مطالعات پایه منابع آب

38360005-083

38378391-083

 

شهرام مطاعی

مدیر حراست و امور محرمانه

------

 

 

جواد جوادی

مدیر روابط عمومی

38364567-083

38364567-083

javadi@kshrw.ir

علی اصغر احمدی

مدیر حقوقی

38378390-083

38378390-083

 

ایوب امیری

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

38361990-083

38361990-083

 

 بازدید:4811
آخرین به روزرسانی: 1397/10/25