دوشنبه, 23 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی با حضور معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای واعضاء کارگروه برگزار...

دومین جلسه داخلی اربعین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : دومین جلسه داخلی اربعین با حضور سرپرست شرکت آب منطقه ای ، معاونین حوزه مالی وپشتیبانی منابع انسانی، حفاظت وبهره...

جلسه بازبینی و بررسی مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جلسه بازبینی و بررسی مدیریت دانش با حضور اعضاء کمیته دانش دراین شرکت برگزار گردید.

شرکت بسیجیان آب منطقه ای کرمانشاه در همایش عاشورائیان

به گزارش شرکت آب منطقه ای منطقه کرمانشاه ، دوازدهم مهرماه 20 هزار نفر از بسیجیان استان کرمانشاه گرد هم آمدند تا مرحله دوم از رزمایش اقتدار عاشورایی را همزمان با سراسر...