جمعه, 23 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

نقش ورزش در سلامت بانوان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه ای با موضوعیت نقش ورزش در سلامت زنان با حضور معاون اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه وجمعی از بانوان شرکت آب...

جلسه تثبیت و بهره برداری از رودخانه های دائمی وفصلی در شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه مشترک بین رؤسای امورمنابع آب شهرستان قصرشیرین ، منابع طبیعی واداره ثبت اسناد واملاک در شهرستان مذکور برگزار...

بارش‌های امسال 213 میلیون مترمکعب ذخیره آب برای سدهای کرمانشاه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه 213 میلیون مترمکعب آورد بارندگی‌ برای سدهای استان بوده است.

برنامه عملیاتی سال 1397 حوزه بهره برداری وامور مشترکین در شرکت آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه پیگیری برنامه عملیاتی سال 1397 شرکت در حوزه حفاظت وبهره برداری با حضور مدیران امور منابع آب شهرستانهای تابعه و...