شنبه, 2 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:31

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:24

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:43

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:40

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:32

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:39

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:55

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:116

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:81

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:67

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:57

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:37

97-1-م فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فولادی و چدنی مازاد پروژه های گیلانغرب و زاگرس مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/23 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:43

مرمت و باز سازی سدهای گیلانغرب و زاگرس مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:147

مرمت و باز سازی سد شبکه آبیاری روانسر و شبکه های آبیاری مدرن استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:128

ساماندهی رودخانه آبشوران حد فاصل سه راه برق تا میدان شهید نواب صفوی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:271

اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/25

بازدید:144

عملیات پروژه ابنیه فنی جاده های سرویس طرح سد و شبکه زاگرس ارزیابی معاونت طرح و توسعه 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:167

مرمت و باز سازی سد سلیمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:181

احداث ایستگاه پمپاژ بابا هادی و عملیات مورد نیاز طرح تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/25

بازدید:227

1 2 صفحه: