دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:7

تکمیل مخزن 2000 متر مکعبی و احداث ساختمان کلر زنی شهرک صنعتی جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/23

بازدید:17

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/11

بازدید:28

ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/07

بازدید:34

97-4-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع تجدید مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/05/23 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:58

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:68

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/16

بازدید:65

نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه ارزیابی معاون بهره برداری 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:75

97-3-ب واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف موضوع مناقصه 97/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/04/19 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:80

تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی مخزن 2000 متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:57

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مزایده یك مرحله‌ای معاون بهره برداری 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:71

پروژه ساماندهی رودخانه قره سو در محدوده روستای مرادآباد مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/24

بازدید:60

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:54

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:60

عملیات تکمیلی مخزن 2000متر مکعبی آب شرب و خط آبرسانی شهر تازه آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:70

احداث ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره , ابنیه و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/15

بازدید:137

97-2-ب اجاره 18 دستگاه خودرو سواری مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:96

97-1-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 97/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/29 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:81

97-3-م فروش دستگاه حفاری ویرث با متعلقات مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/30 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:79

97-2-م فروش لوله واتصالات GRP مازاد پروژه جامیشان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/02/24 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:55

« 1 2 3 » صفحه: