جمعه, 6 اردیبهشت 1398
فونت :  |  COLOR  |  SIZE
ADA
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:29

پایدار سازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:33

بازسازی بخشی از آسیبهای زلزله در سد و شبکه تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:18

98-1-ب واگذاری فعالیت حفظ و حراست از سدهای در دست بهره برداری استان طی مناقصه شماره 98/1/ب تجدید (97/5/ب) مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1398/02/09 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:21

احداث خط انتقال حد فاصل مخازن معلم (سرخه لیژه) تا مخازن زینبیه شهر کرمانشاه قطعه 2 مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:67

احداث خط انتقال حد فاصل مخازن معلم (سرخه لیژه) تا مخازن زینبیه شهر کرمانشاه قطعه 1 مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:57

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:48

پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ سفلی و علیا شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:78

احداث کانال پاونار و زعفران سرپل ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:55

تجدید مناقصه احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:59

پایدار سازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:45

احداث مخزن 3000 متر مکعبی بتنی شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/22

بازدید:116

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال حلول مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:94

: طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه کانال میراب شهرستان ثلاث باباجانی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:73

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی بند و کانال نیرژ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:71

طرح تعمیرات شبکه ها و کانالهای آبیاری و زهکشی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه پروژه بازسازی کانال و بند بریشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/15

بازدید:76

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:125

عملیات فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی محوطه بهره برداری سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:88

خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:94

آبرسانی به شهر کرند از چاه شماره 1 آبفا و 3 باغداران مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

بازدید:137

« 1 2 3 » صفحه: