پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست لایروبی چاه وکف شکنی چاه  13021447103

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

بررسی درخواست لایروبی چاه وکف شکنی چاه

مدارک مورد نیاز:

اخذ درخواست کتبی مالک یا مالکین چاه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

امورمنابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

------

هزینه های انجام خدمت:

اخذ هزینه آزمایش پمپاژ و تهیه گزارش کارشناسی

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امورآب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 12 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

انطباق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی مالک یا مالکین  

1 روز

2

اخذ هزینه کارشناسی آژمایش پمپاژ وتیه گزارش کارشناس   2 روز

3

بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها  

5 روز

4

در صورت موافقت صدور مجوز عقد قرار داد حفاری  

5 روز

5 اخذ قرارداد حفاری از متقاضی وتعیین ناظر حفاری چاه وصدور مجوز حفر چاه جایگزین کف شکنی یا لایروبی  

5 روز

6 حفاری وآزمایش پمپاژ اولیه چاه جدید  

2 روز

7 تهیه گزارش بهر ه برداری  

3 روز

8 طرح در صدور کمسیون صدور پروانه ها  

2 روز

9 رأی کمیسیون صدور پروانه ها و صدور فرم اعلام نصب تجهیزات چاه جایگزین  

7 روز

10 اجرای سیستم تحت فشارتوسط مالک چاه ونصب کنتور هوشمند  

3 روز

11 صدور پروانه بهره برداری
مصرف بهینه
 

2 روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:518
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05