دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس
السلام علیک یابا عبداله ایام محرم
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی واصلاح پروانه بهر ه برداری 13021447114

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی واصلاح پروانه بهر ه برداری

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر حفاظت آب های زیرزمینی درستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها،کمیته منابع آب

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

----

هزینه های انجام خدمت:

 هزینه کارشناسی

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 20 روز

شرایط خاص خدمت:

----
 
 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

ارائه درخواست از طریق دفاتر پیشخوان

 

1 روز

2

 اخذ هزینه کارشناسی،بازدید چاه،و تهیه گزارش فنی

 

6 روز
3 طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه   10روز

3

صدور پروانه بهر ه برداری جدید چاههای صنعتی وخدماتی

 

4 روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم خلاصه گزارش آزمایش پمپاژ چاه دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:445
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05