دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس
السلام علیک یابا عبداله ایام محرم
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب (در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

نظام مند کردن برداشتهای آب از رودخانه ها برای استخرهای پرورش ماهی وهمچنین کنترل ساخت دربستر حریم رودخانه سند مالکیت - موافقت اصولی - تاییدیه محیط زیست - تایید تغییر کاربری اراضی - تصویر مدارک شناسایی

مدارک مورد نیاز:

سند مالکیت - موافقت اصولی - تاییدیه محیط زیست - تایید تغییر کاربری اراضی - تصویر مدارک شناسایی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی و زیر زمینی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

 اداره ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی - اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، اداره محیط زیست- اداره امور اراضی،اداره شیلات و اداره منابع طبیعی

هزینه های انجام خدمت:

 

بازدید کارشناسی، حق اشتراک،هزینه اجاره بستر،صدور پروانه

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستانهای تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

105 روز

شرایط خاص خدمت:

----

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ معرفی نامه به انضمام کروکی و مختصات جغرافیایی محل پیشنهادی

 

5 روز

2

بازدید و تکمیل فرم کارشناسی

 

10روز

3

بررسی قابلیت تامین آب مورد نیاز منبع آبی پیشنهادی، حد حریم و بستر منبع آبی نسبت به محل مورد نظر، حقابه دار بودن یا نبودن اراضی مورد نظر

 

10روز

4

در صورت عدم وجود مشکل در بررسی های فوق، ارسال موافقت اولیه در رابطه با تامین آب مورد نیاز

 

10روز

5

اخذ پاسخ استعلام از اداره امور اراضی در رابطه با تغییر کاربری زمین مورد نظر

 

10روز

6

اخذ پاسخ استعلام از اداره کل محیط زیست استان

 

10روز

7

اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل از نظر بحث مالکیت

 

10روز

8

اخذ برگه موافقت اصولی

 

5 روز

9

اظهار نظر کمیسیون صدور پروانه های آب سطحی

 

10روز

10

اخذ تاییدیه و صورتجلسه هیئت سه نفره ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب

 

10روز

11 بررسی نهایی پرونده مربوطه و در صورت عدم وجود نواقص در مدارک موجود، صدور پروانه بهره برداری از منبع آب سطحی   15 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

تعهدنامه آبزی پروری دریافت فایل

فرم لیست حقابه بران

-----

فرم شرکاء

دریافت فایل

رضایتنامه سایر حقابه بران

-----
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفترﺣﻔﺎﻇﺖ از آبهای سطحی وزیرزمینی

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:592
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05