دوشنبه, 18 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید نوروز 99
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی جامیشان
سد مخزنی جامیشان بر روی رودخانه جامیشان و در شهرستان سنقر در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 512 کیلومتر مربع می باشد و از منابع عمده تامین آب ‘ رودخانه منتهی به سراب گزنهله خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جامیشان جهت آبیاری حدود 2800 هکتار اراضی دشت دینور و تنظیم حقابه 760 هکتار از اراضی دشت چمچمال؛ تامین آب صنایع منطقه؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1388/08/16  |  تاریخ پایان : 1397/12/28

مجری طرح : آقای مهندس سعید ناصری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی کبوترلانه
سد مخزنی کبوترلانه بر روی رودخانه کبوترلانه و در شهرستان کنگاور در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 91 کیلومتر مربع می باشد و منابع عمده تامین آب سد‘ رواناب رودخانه کبوترلانه و پتانسیل سراب کبوترلانه خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جهت آبیاری حدود 2000 هکتار از اراضی پایین دست سد؛ تامین آب شرب بلند مدت شهر کنگاور و صنایع منطقه به میزان 9 میلیون مترمکعب در سال؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1389/04/07  |  تاریخ پایان : 1395/12/20

مجری طرح : آقای مهندس علی رضایی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 45   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی قشلاق
سد مخزنی قشلاق بر روی رودخانه مریم نگار و در شهرستان صحنه در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 290 کیلومتر مربع می باشد و از منابع عمده تامین آب ‘ رودخانه مریم نگار و چشمه هالان خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جهت آبیاری حدود 2000 هکتار از اراضی دشت های جیحون آباد و آب باریک و تنظیم حقابه حدود 220 هکتار از اراضی دشت چمچمال ؛ تامین آب صنایع و شرب بلند مدت شهر صحنه به میزان 9 میلیون مترمکعب در سال ؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1388/04/03  |  تاریخ پایان : 1394/12/04

مجری طرح : آقای مهندس حسین آبادی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 59   درصد   

توضیحات بیشتر