جمعه, 23 آذر 1397

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی جامیشان
سد مخزنی جامیشان بر روی رودخانه جامیشان و در شهرستان سنقر در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 524 کیلومتر مربع می باشد و از منابع عمده تامین آب ‘ رودخانه منتهی به سراب گزنهله خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جامیشان جهت آبیاری حدود 3000 هکتار اراضی دشت دینور و تنظیم حقابه 2200 هکتار از اراضی دشت چمچمال؛ تامین آب صنایع منطقه؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1388/08/16  |  تاریخ پایان : 1395/12/10

مجری طرح : آقای مهندس سعید ناصری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 68   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی کبوترلانه
سد مخزنی کبوترلانه بر روی رودخانه کبوترلانه و در شهرستان کنگاور در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 91 کیلومتر مربع می باشد و منابع عمده تامین آب سد‘ رواناب رودخانه کبوترلانه و پتانسیل سراب کبوترلانه خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جهت آبیاری حدود 2000 هکتار از اراضی پایین دست سد؛ تامین آب شرب بلند مدت شهر کنگاور و صنایع منطقه به میزان 9 میلیون مترمکعب در سال؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1389/04/07  |  تاریخ پایان : 1395/12/20

مجری طرح : آقای مهندس علی رضایی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 45   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: گروه طرح تامین آب
سد مخزنی قشلاق
سد مخزنی قشلاق بر روی رودخانه مریم نگار و در شهرستان صحنه در حال اجرا است. وسعت حوضه آبریز منتهی به سد 290 کیلومتر مربع می باشد و از منابع عمده تامین آب ‘ رودخانه مریم نگار و چشمه هالان خواهد بود. هدف از اجرای سد تنظیم و ذخیره آب رودخانه جهت آبیاری حدود 2000 هکتار از اراضی دشت های جیحون آباد و آب باریک و تنظیم حقابه حدود 220 هکتار از اراضی دشت چمچمال ؛ تامین آب صنایع و شرب بلند مدت شهر صحنه به میزان 9 میلیون مترمکعب در سال ؛ کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری و بهبود محیط زیست منطقه می باشد.

 

تاریخ شروع : 1388/04/03  |  تاریخ پایان : 1394/12/04

مجری طرح : آقای مهندس حسین آبادی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 59   درصد   

توضیحات بیشتر