سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

 

برخورد قاطع با دوحلقه چاه مجوز دار متخلف در شهرستان کنگاور

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دو حلقه چاه آب مجاز در شهرستان کنگاور با حکم قضایی پلمپ شد.  

مهندس طاهر آبادی مدیر امور منابع آب شهرستان کنگاور ضمن اعلام این خبر گفت: اخیرا" مشاهده گردید که دوحلقه چاه آب کشاورزی در شهرستان گودین کنگاور که دارای پروانه بهره برداری نیز بودنند مبادرت به برداشت بیش از اندازه از چاه نموده و با انتقال آب به دیگر اراضی ضمن آسیب رساندن به منابع آب ،تخلف محرض مینمایند، این عمل منجر به صدور اخطار کتبی برای ایشان گردید که متاسفانه رعایت نشد ومنجر به طرح شکایت این امور در مراجع قضایی گردید که پس از صدور حکم قضایی نسبت به جمع آوری ابزار و ادوات اقدام و سپس دوحلقه چاه پلمپ شد.

طاهر آبادی درپایان از دارندگان پروانه بهره برداری درخواست نمود تا ضمن رعایت دقیق مفاد پروانه بهره برداری صادر شده از هرگونه انتقال وفروش آب به اراضی غیر خودداری نموده که این عمل علاوه بر ضرر به منابع آبی دارای عواقب قضایی برای فرد خاطی خواهد بود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران