سه‌شنبه, 12 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

الف) تعرفه خدمات کارشناسی چاه یا قنات

جدول 1 : تعرفه خدمات کارشناسی به نفکیک عناوین تفصیلی

ردیف

عناوین تفصیلی خدمات کارشناسی

مبلغ (هزار ریال)

1

کارشناسی حفر چاه به جای قنات

5600

کارشناسی حفر چاه جدید با جابجایی، کف شکنی، لایروبی چاه وحفرگالری در آبرفت

کارشناسی حفر قنات،لایروبی قنات،کف شکنی با شیب بر روی قنات،ادامه پیشکار قنات

کارشناسی صدور ویا تمدید اعتبار پروانه حفرچاه درآبخوان آبرفتی

2

کارشناسی برای آزمایش پمپاژ،کنترل منصوبات وتجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری

6250

3

کارشناسی تعیین میزان آبدهی چاه وقنات

2900

کارشناسی تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید

کارشناسی تمدید اعتبار ویا اصلاح (تغییر مندرجات فنی یا حقوقی)پروانه بهره برداری

کارشناسی پمپاژ ثانویه به منظور صدورمجوز آبیاری تحت فشار

کارشناسی اصلاح کروکی پروانه حفر بنا به درخواست متقاضی

کارشناسی فک پلمپ یا وصل مجدد آب چاه

کارشناسی نظارت بر عمیلیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه بنا به درخواست متقاضی

4

کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، لایروبی چاه در سازندهای سخت

7900

کارشناسی صدور ویا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت

 بازدید:5177
آخرین به روزرسانی: 1399/06/19