سه‌شنبه, 12 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1398  دستگاه‌های اجرایی سطح استانی

(برگرفته از قوانین ومقررات اداری وبرنامه اصلاح نظام اداری)

 

ردیف

عنوان شاخص

1

محوراصلاح ساختار سازمانی

1/1

واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به شبکه‌های حرفه‌ای، بخش خصوصی و سمن‌ها

2/1

میزان اجرایی شدن واگذاری وظایف ستاد دستگاه به استان به منظور تمرکززدایی

3/1

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی به منظور تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات و وظایف به سطوح شهرستانی

4/1

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه­های اجرایی

2

محور توسعه دولت الکترونیک

1/2

استانداردسازی تارنما(وب سایت)

2/2

اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات

3/2

ارائه خدمات در میز خدمت حضوری والکترونیکی

4/2

توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی

5/2

مشارکت الکترونیکی شهروندان در سیاست ها, فرآیندها , تصمیمات واقدامات دستگاه های اجرایی

6/2

احراز هویت الکترونیکی خدمت گیرندگان

7/2

بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی

3

محور مدیریت سرمایه انسانی

1/3

ساماندهی و  متناسب سازی نیروی انسانی

2/3

تناسب شغل و شاغل

3/3

شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی­های زنان و جوانان

4/3

اجرای  وارزشیابی دوره های  آموزشی مدیران و کارکنان

5/3

ارزشیابی عملکرد کارکنان

6/3

اجرای طرح ارزیابی وتربیت مدیران

4

محور شفافیت و مدیریت مالی

1/4

اصلاح نظام مجوز دهی کشور

2/4

ثبت اطلاعات فضا های اداری در سامانه سادا(سامانه اموال دستگاه های اجریی)

3/4

اجرای برنامه مدیریت سبز

 
 
 
 

ردیف

عنوان شاخص

5

محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی

1/5

ارتقاء سلامت نظام اداری

2/5

صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

3/5

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

4/5

رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد

5/5

مناسب سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان

6

محور استقرار نظام مدیریت عملکرد

1/6

انجام ارزیابی عملکرد دستگاه

2/6

فعال سازی کارگروه توسعه مدیریت دستگاه   

3/6

افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه اجرایی

 

 

 بازدید:584
آخرین به روزرسانی: 1398/09/17