جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست لایروبی چاه وکف شکنی چاه  13021447103

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

بررسی درخواست لایروبی چاه وکف شکنی چاه

مدارک مورد نیاز:

اخذ درخواست کتبی مالک یا مالکین چاه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

امورمنابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

------

هزینه های انجام خدمت:

اخذ هزینه آزمایش پمپاژ و تهیه گزارش کارشناسی

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امورآب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 12 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

انطباق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی مالک یا مالکین  

1 روز

2

اخذ هزینه کارشناسی آژمایش پمپاژ وتیه گزارش کارشناس   2 روز

3

بررسی پرونده در کمیسیون صدور پروانه ها  

5 روز

4

در صورت موافقت صدور مجوز عقد قرار داد حفاری  

5 روز

5 اخذ قرارداد حفاری از متقاضی وتعیین ناظر حفاری چاه وصدور مجوز حفر چاه جایگزین کف شکنی یا لایروبی  

5 روز

6 حفاری وآزمایش پمپاژ اولیه چاه جدید  

2 روز

7 تهیه گزارش بهر ه برداری  

3 روز

8 طرح در صدور کمسیون صدور پروانه ها  

2 روز

9 رأی کمیسیون صدور پروانه ها و صدور فرم اعلام نصب تجهیزات چاه جایگزین  

7 روز

10 اجرای سیستم تحت فشارتوسط مالک چاه ونصب کنتور هوشمند  

3 روز

11 صدور پروانه بهره برداری
مصرف بهینه
 

2 روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:581
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05