سه‌شنبه, 12 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

دفتر مطالعات پایه منابع آب

 این دفتر در حال حاضر با مدیریت جناب آقای مهندس سید مهران وحدتی و با هدف جمع آوری،تهیه و تولید آمار منابع آب و تجزیه و تحلیل آنها به منظور شناخت کمی و کیفی منابع آب و نیز نظارت بر تاسیس   از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیربط در سازمان مدیریت منابع آب ایران مشغول فعالیت میباشد. بدیهی است مدرنیزه کردن سیستمهای اندازه گیری،دریافت اطلاعات از سیستمهای ماهواره   ای و استفاده از GPS ، یکسان سازی روش ها و نیز توسعه و بهینه نمودن ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی به منظور دقت در آمار برداری و هشدار در مواقع سیل نیز جزو اهداف اصلی این معاونت می باشد.

 

شرح و وظایف :

  • جمع آوری و تولید آمار منابع آب وتجزیه وتحلیل آنها به منظور شناخت کمی وکیفی منابع آب
  • نظارت برتاسیس حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای زیربط درسازمان مدیریت منابع آب ایران
  • انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمی وکیفی منابع آب شرکت از طریق اخذ اطلاعات لازم از ادارات کل وتهیه گزارشهای مورد نیاز با هماهنگی دفاتر ذیربط سازمان مدیریت منابع آب ایران
  • همکاری با ستاد وزارت نیرو در زمینه مدرنیزه کردن سیستم اندازه گیری وانتشار اطلاعات از طریق سیستمهای ماهواره ای وکاربرد GIS
  • تهیه وتدوین دستور العملهای لازم جهت آمار برداری کمی وکیفی ازمنابع آب شرکت ویکسان سازی روش ها وابلاغ به ادارات کل جهت اجرا واعمال نظارت دراین باره
  • توسعه وبهینه نمودن ایستگاههای هیدروکلیما تولوژی به منظور دقت درآمار برداری وهشدار درمواقع سیلبازدید:4486
آخرین به روزرسانی: 1395/03/29