جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی وآبزی پروری) 13021447122

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

تغییر نام مالک یا مالکین پروانه حفر یا بهره برداری چاه

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی - اسناد ومدارک مورد نیاز

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر  حفاظت از آب های زیرزمینی درستاد و امور منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره حج واوقاف وامور خیریه،اداره ثبت اسناد واملاک و جهاد کشاورزی

هزینه های انجام خدمت:

کارشناسی،پمپاژ، هزینه صدور پروانه جدید

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 20 روز(به شرط ارائه به موقع مدارک وجواب استعلامات لازم از طرف متقاضی)

شرایط خاص خدمت:

----
 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

ارائه درخواست کتبی متقاضی از طریق ساماب

 

1 روز

2

اخذ فرم درخواست محضری وسایر مدارک حقوقی مورد نیاز از متقاضی (حقیقی یا حقوقی)

 

2 روز

3

انجام آزمایش پمپاژ وتهیه گزارش کارشناسی

 

10 روز

4 اظهار نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها   5 روز
5 ابلاغ اعلام نظر کمیسیون به متقاضی    1 روز
6 صدور مجوز تغییر نام   1 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم تغییر نام دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 

ربازدید:553
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05