جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

تغییرنامه صاحب پروانه بهره برداری ازآب سطحی 13021447118

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

مدارک مورد نیاز:

سند مالکیت - مدارک شناسایی - تایید کاربری اراضی و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارشناس مربوطه

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر  حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره ثبت اسناد،اداره جهاد کشاورزی،اداره کل منابع طبیعی،اداره راه و ترابری

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی،هزینه صدور پروانه

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 14 روز

شرایط خاص خدمت:

----
 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

مراجعه به دفتر پیشخوان وارائه درخواست کتبی متقاضی

 

1 روز

2

اخذ فرم درخواست محضری وسایر مدارک حقوقی مورد نیاز از متقاضی

 

1 روز

3

اظهار نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 

4 روز

4 اخذ پاسخ استعلام از اداره امور اراضی در رابطه با تغییر کاربری زمین مورد نظر   2 روز
5 ارائه فرم اعلام نظر کمیسیون به متقاضی   1 روز
6 اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل از نظر بحث مالکیت   3 روز
7 اخذ تعهد رسمی از متقاضی در خصوص قبول نظریه کمیسیون   1 روز
8 تغییر نام مجوز بهره برداری   1 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم تغییر نام دریافت فایل
فرم کارشناسی دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:595
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05