جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

تغییر نوع مصرف چاه مجاز

مدارک مورد نیاز:

معرفی از سازمان مربوطه،درخواست کتبی،سایر اسناد و مدارک لازم

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفتر حفاظت آب های زیرزمینی درستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها،کمیته منابع آب

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی،ثبت اسناد واملاک وسایر سازمان های صادر کننده جوازهای صنعت و خدمات

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی، هزینه آزمایش پمپاژ وهزینه صدور پروانه

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستان متفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آب شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 14روز

شرایط خاص خدمت:

----
 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

معرفی نامه از سازمان مربوطه، مراجعه به دفتر پیشخوان وتحویل درخواست کتبی،فرم درخواست محضری وسایر مدارک مورد نیاز شامل اسنادمالکیت

 

1 روز

2

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

1 روز

3

اخذ هزینه کارشناسی،بازدید وتهیه گزارش فنی

 

4 روز

4

طرح پرونده  در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها وتعیین مشخصات فنی چاه در صورت ارائهجواز تاسیس توسط متقاضی

 

6 روز

5 صدور پروانه بهره برداری چاه وارسال به دفتر پیشخوان جهت اعلام به متقاضی   2 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم استعلام جهاد کشاورزی دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:528
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05