جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی وتغییر محل 13021447101

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

حضوری ( مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان ها)

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

info@kshrw.ir

شرح خدمت:

صدور مجوز اصلاح کروکی و تمدید یه مجوزهای حفر، کف شکنی و جابجایی و لایروبی

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی طبق فرم شماره 1

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمان های متولی صدور جوازهای صنعت و خدمات

هزینه های انجام خدمت:

هزینه کارشناسی 1.275.300 ریال

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

کرمانشاه

شماره حساب:

2175083702009

نام صاحب حساب:

آب منطقه ای کرمانشاه

مدت زمان اجرای خدمت:

40روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

----

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

اخذ درخواست کتبی ، فرم درخواست محضری از متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز از جمله حدود و  میزان اراضی

 

10 روز

2

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده

 

4 روز

3

اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید و تهیه گزارش فنی

 

10روز

4

ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها جهت بررسی و اظهار نظر

 

10روز

5 ابلاغ مصوبه کمیسیون و اخذ قرارداد حفاری   1 روز
6 صدور مجوز درخواست شده   5 روز
 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

فرم تمدید و اصلاح دریافت فایل
فرم گزارش کف شکنی-تغییر محل دریافت فایل
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:711
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05