جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

بررسی درخواست تجدید پروانه وتمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق ونیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی،صنعتی،شرب وسایر مصارف) 13021447100

نام نهاد ارائه کننده خدمت:

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نحوه دسترسی به خدمت:

مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت

آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت

سامانه ساماب( در دسترس دفاتر پیشخوان)

شرح خدمت:

تمدید پروانه بهره برداری چاه

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی

فایل خدمت یا گردش کار:

فایل گردش کار

مراکز ارائه کننده خدمت:

امورمنابع آب شهرستان ها

سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

------

هزینه های انجام خدمت:

هزینه آزمایش آبسنجی

نام بانک:

ملی

شعبه بانک:

شعب مرکزی شهرستان های تابعه

شماره حساب:

شماره حساب هرشهرستانمتفاوت است(استعلام از دفتر پیشخوان)

نام صاحب حساب:

امور آّ شهرستان مربوطه

مدت زمان اجرای خدمت:

 12 روز (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی )

شرایط خاص خدمت:

انطباق درخواست با قوانین و مقررات مربوطه

 

شماره مرحله

عنوان مرحله

کارگزار

شرح

1

مراجعه متقاضی به دفاتر پیشخوان و ارائه درخواست

 

1 روز

2

پرداخت بدهی معوقه وحق الناره چاه های صنعتی وشرب سایر موارد لازم

 

1 روز

3

انجام آژمایش آبسنجی و بازدید کنترل منصوبات چاه از لحاظ مطابقت با پروانه بهر ه برداری

 

9 روز

4

صدور تمدیدیه پروانه بهره برداری

 

1 روز

 

 

عنوان فرم

دریافت فرم

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1 (آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب) دریافت فایل
 
 

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی

مرادی

مدیر دفتر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﻬﺎی سطحی و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

(داخلی 356) 38374149-38374145-083

 

 بازدید:781
آخرین به روزرسانی: 1395/10/05