دوشنبه, 6 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

1397

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه امریه پذیرش شده اقدامات مربوط به شمولین امریه 1397/11/23
  بخشنامه دستمزد سال 97 97/13332/50/100 1397/02/09
  بخشنامه و روش اجرایی بیمه درمان سال 97-98 1397/03/27
  قرارداد بیمه پایه حادثه وفوت کارکنان و بازنشستگان دولت 1397/01/01

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی 103006/ت 53458 ه 1395/08/19
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50669/53555 1395/05/06
  بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان دولت 1395/09/09

1394

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه درمان بیمه تامین وحفظ سلامت کارکنان 94/19/140/5/100 رفاه وبازنشستگی 1394/03/30
  ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری ومقابله با فساد 127698 شکایات و بازرسی 1394/09/30

1393

عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ممنوعیت برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی دستگاه های اجرایی به بخش های دولتی 2688/93/210 1393/02/30
  جرائم رایانه ای جرائم رایانه ای 1393/02/07
  افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق 723/190/93 1393/05/05

1391

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه 1391/10/24

1390

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون سلامت اداری 1390/08/07

1389

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قوانین عمومی و ملی آب 1389/06/08
  دستور العمل انتقال سهام 1389/05/19

1386

عمومی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  اصل 44 قانون اساسی 1386/11/08

1369

آئین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به کلیه 1369/06/14

1363

آئین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه اجرایی نحوه صدورپروانه مصرف معقول 1363/05/01

1350

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب 1350/08/30