سه‌شنبه, 6 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیل وتجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه تم تم به ایستگاه پمپاژ صادق آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/12

بازدید:26

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:47

عملیات تکمیلی سد آناهیتا (کبوترلانه) و تاسیسات وابسته ارزیابی معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:29

تجدید مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها و بندهای در دست بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:50

فروش دو قطعه زمین مسکونی در شهرستان کرند غرب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:53

تجدید مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:58

احداث ایستگاه پمپاژ سراب هولی طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:48

انجام کارهای باقیمانده سد و تاسیسات وابسته تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:49

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:47

واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:111

واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها در دست بهره برداری و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:74

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:105

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:89

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک خود (16 هکتار اراضی واقع در کیلومتر 5 جاده سنندج با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:100

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک آب منطقه ای(5/4 هکتار اراضی واقع در مجاورت ساختمانهای شرکت آب منطقه ای با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:106

اجرای پروژه ادامه گالری و گسترش پرده آب بند در تکیه گاه چپ مخزن سد زمکان و کارهای تکمیلی مربوطه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:110

طراحی و اجرای طرحهای حوزه گردشگری در محدوده سدهای استان کرمانشاه ارزیابی معاونت برنامه ریزی 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:130

بازسازی و احداث کانال آبیاری سراب گرم به سمت محله پاونار و زعفران سرپل ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:122

تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ اجرایی و پست برق سفید برگ جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:105

عملیات تکمیلی احداث و جابجایی خط برق روستای حاجی آباد و سرمست آناهیتا (کبوترلانه) مزایده یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:108

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: