چهارشنبه, 8 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین بخشی از نیاز مالی طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه از سد گاوشان(تصفیه خانه آب شرب شهر کرمانشاه) ارزیابی معاونت برنامه ریزی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/10

بازدید:33

فروش یک قطعه زمین به مساحت 23573 متر مربع با کاربری کشاورزی برجاده اصلی کرمانشاه - سنندج واقع در روستای خورنوزان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 1399/09/19 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/01

بازدید:54

احداث و تجهیز چاه شماره 2 تم تم تامین آب شرب شهرستان جوانرود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/01

بازدید:29

عملیات تکمیل وتجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه تم تم به ایستگاه پمپاژ صادق آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/01

بازدید:32

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری دایک گیلانغرب و زاگرس(تعمیر و نگهداری) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/01

بازدید:40

عملیات تکمیل وتجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه تم تم به ایستگاه پمپاژ صادق آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/12

بازدید:65

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:88

عملیات تکمیلی سد آناهیتا (کبوترلانه) و تاسیسات وابسته ارزیابی معاونت طرح و توسعه 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/15

بازدید:58

تجدید مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها و بندهای در دست بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:80

فروش دو قطعه زمین مسکونی در شهرستان کرند غرب مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:81

تجدید مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:92

احداث ایستگاه پمپاژ سراب هولی طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:73

انجام کارهای باقیمانده سد و تاسیسات وابسته تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:73

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/21

بازدید:87

واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:137

واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها در دست بهره برداری و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:101

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر گهواره ارزیابی معاونت طرح و توسعه 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:127

عملیات تکمیلی احداث ساختمان و خرید و نصب تجهیزات ایستگاه پمپاژ باباهادی و کارهای باقیمانده شبکه تنگ حمام ارزیابی معاونت طرح و توسعه 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:111

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک خود (16 هکتار اراضی واقع در کیلومتر 5 جاده سنندج با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:130

شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری از اراضی تحت تملک آب منطقه ای(5/4 هکتار اراضی واقع در مجاورت ساختمانهای شرکت آب منطقه ای با کاربری خدماتی و اداری) با رویکرد فعالیت های خدماتی و تجاری ارزیابی معاونت برنامه ریزی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/22

بازدید:133

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: