پنجشنبه, 2 اسفند 1397

                              اعضاء هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 

بهرام درویشی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس محسن کیوانیا

عضو اصلی هیئت مدیره

وحید مومنه

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس محمود رضا شهلایی

عضو اصلی هیئت مدیره

 
 بازدید:4000
آخرین به روزرسانی: 1397/10/25