جمعه, 6 اردیبهشت 1398
فونت :  |  COLOR  |  SIZE
ADA
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.

                                اعضای کارگروه تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سمت

کارگروه

شماره تلفن

تلفن همراه

کرمانشاه

1

بهرام درویشی

مدیر عامل

و رئیس هیئت مدیره

رئیس کارگروه

0833-8370204

0918-1316209

2

وحید مومنه

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

عضو کارگروه

0833-8374150

0918-3392075

3

محسن رضوی

معاون طرح وتوسعه

عضو کارگروه

0833-836003

0918-8332754

4

سیاوش مرادی

ذیحساب و مدیر امورمالی

عضو کارگروه

0833-8358197

0918-8374953

5

شادی الفتی

مدیر درآمدزایی وتجهیز منابع مالی

عضو کارگروه

0833-8370196

0918-8332668

           بازدید:2713
آخرین به روزرسانی: 1398/01/18