پنجشنبه, 26 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

                                اعضای کارگروه تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سمت

کارگروه

شماره تلفن

تلفن همراه

کرمانشاه

1

بهرام درویشی

مدیر عامل

و رئیس هیئت مدیره

رئیس کارگروه

0833-8370204

0918-1316209

2

وحید مومنه

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

عضو کارگروه

0833-8374150

0918-3392075

3

محسن رضوی

معاون طرح وتوسعه

عضو کارگروه

0833-836003

0918-8332754

4

سیاوش مرادی

ذیحساب و مدیر امورمالی

عضو کارگروه

0833-8358197

0918-8374953

5

شادی الفتی

مدیر درآمدزایی وتجهیز منابع مالی

عضو کارگروه

0833-8370196

0918-8332668

           بازدید:3369
آخرین به روزرسانی: 1398/01/18