جمعه, 6 اردیبهشت 1398
فونت :  |  COLOR  |  SIZE
ADA
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.

شاخص های اختصاصی سال97
محور:بهبود بهره‌برداری˓ مطالعات پایه منابع آب
ردیف شرح فعالیت
1     مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (سدها)
2     مرمت و بازسازی تأسیسات آبی (شبکه‌ها)
3    تجهیز نقاط به ابزار اندازه‌گیری جریان
4   مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز 
5     تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی
محور:حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها و سواحل˓احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
6      تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مرحله اول ساماندهی
7    مسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز
8    تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند
محور :تامین˓ انتقال و توزیع آب توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های خروجی از کشور
9      طرح‌های کوچک تأمین آب(توسعه و بهبود)
10     احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی ( مرزی و غیرمرزی) 
11     حجم مخازن سدها (مرزی) 
12      اجرای عملیات ساماندهی رودخانه‏هابازدید:45
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21