چهارشنبه, 29 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

این معاونت در حال حاضر با مدیریت جناب آقای وحید مومنه و با هدف تدوین شیوه نامه های عملیاتی در زمینه های برنامه ریزی ،سازماندهی نیروی انسانی ،بهبود مدیریت با اجرای برنامه و طرحهای      مصوب   عملیاتی ونظارت بر حسن اجرای آنها در شرکت،تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای وجاری شرکت،تعرفه ها وارزش اقتصادی آب وشاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی،ایجاد مرکزآمار     واطلاعات،طراحی و نظارت آموزشهای مناسب ضمن خدمت،ررسی وتعیین میزان تخصیص آب با توجه به امکانات موجود حوزه یا محدوده مطالعاتی، و درنهایت تهیه وتنظیم خط مشی ها وبرنامه های دراز     مدت،میان مدت وکوتاه مدت مدت سالانه شرکت وپیشنهاد آن به وزارت نیرو، در حال فعالیت می باشد. 

شرح وظایف:

 • تدوین شیوه نامه های عملیاتی در زمینه های برنامه ریزی ،سازماندهی نیروی انسانی ،بهبود مدیریت با اجرای برنامه وطرحهای مصوب عملیاتی ونظارت بر حسن اجرای آنها در شرکت
 • تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای وجاری شرکت وتهیه گزارش عملکرد بودجه
 • محاسبه قیمت تمام شده آب ، تعرفه ها وارزش اقتصادی آب وشاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی وسنجش وارزیابی واولویت بندی آنها در سیستم یکپارچه مدیریت آب
 • ایجاد مرکزآمار واطلاعات (سیستم اطلاعات مدیریت MIS ) وتهیه نرم افزارهای مورد نیاز در زمینه های فنی ومالی اداری
 • تدوین روشها وسیاستهای مناسب جهت افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه های در دست اجراء
 • همکاری با سازمان مدیریت منابع آب در تهیه وتدوین خط مشی ها،استانداردها وشاخص های عمومی فعالیتهای ستادی وپشتیبانی در زمینه های مالی وبودجه ، نیروی انسانی ،آموزشی بهره وری و خدمات مدیریتی
 • بررسی وشناسائی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران وکارکنان صنعت آب در قالب برنامه های آموزشی و وزارت نیرو
 • طراحی ونظارت آموزشهای مناسب ضمن خدمت وارزیابی میزان اثر بخشی آنها ـ بررسی روشهای تأمین منابع مالی وسرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی در طرحها وپروژه های توسعه منابع آب
 • پیگیری ونظارت بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی با توجه به اولویتهای مورد نیاز شرکت
 • بررسی وتعیین میزان تخصیص آب با توجه به امکانات موجود حوزه یا محدوده مطالعاتی و نظارت بر امور آب استانها تخصیص آب وپروانه بهره برداری صادره توسط امور آب استانها
 • بررسی عملکرد طرحها وبرنامه توسعه منطقه از نظر مقایسه هدفهای کمی وکیفی پیش بینی شده ومشخص نمودن تنگناها وعوامل بازدارنده وارائه پیشنهاد برای رفع آنها
 • تهیه وتنظیم خط مشی ها وبرنامه های دراز مدت،میان مدت وکوتاه مدت مدت سالانه شرکت وپیشنهاد آن به وزارت نیرو .

 بازدید:3114
آخرین به روزرسانی: 1396/06/04