دوشنبه, 18 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عید نوروز 99
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منططقه ای کرمانشاه
  • حوزه مدیرعامل
   • مدیرعامل : بهرام درویشی
   • مشاور : محمودرضا شهلایی
   • مشاور : شهریار صادقی
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
    • مدیر : علی اصغر احمدی
    • کارشناس حسابرسی : برهان عزیزی
   • گروه بازرسی ومدیریت عملکرد
    • رئیس : حسین رضا حیدری
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ------ -----
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : ----- -----
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
    • رئیس : جواد الفتی نیا
    • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : ----- -----
    • کارشناس سلامت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) : ----- -----
   • گروه تحقیقات کاربردی
    • مدیریت حراست
     • دفتر حراست و امور محرمانه : محمد نظری
    • مدیریت حقوقی
     • دفتر حقوقی : ایوب امیری
    • مدیریت روابط عمومی
     • اداره روابط عمومی : جواد جوادی
    • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : سید مهران وحدتی
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : ------ ----------
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : والی عنایتی
     • دفترمطالعات پایه منابع آب : مهران وحدتی
   • معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : رضا احضار
    • معاونت مالی و پشتیبانی : مظفر بهرامی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : مهدی عباسی
    • معاونت مالی و پشتیبانی : غلامرضا باقری
   • معاونت برنامه ریزی
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : وحید مومنه
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : عزت اله خیراللهی
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : شهرام شیخی فر
    • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : بهروز منشی افتخاری
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاونت طرح و توسعه : اقبال خرمی
    • معاونت طرح و توسعه : همایون فرخی
    • معاونت طرح و توسعه : سید محسن رضوی
    • معاونت طرح و توسعه : علی رضایی
    • معاونت طرح و توسعه : آرش صیادی
   • معاونت حفاظت و بهر ه برداری
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ناصر قنبرپور
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : عادل سهرابی
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمدرضا احضاری
    • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ملک میرزا درویشی