چهارشنبه, 9 فروردین 1396

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منططقه ای کرمانشاه
  • دفتر حقوقی
   • دفتر حقوقی : علی اصغر احمدی
  • بازرسی و شکایات
   • مسئول بازرسی و شکایات : پیمان نورایی
  • اداره روابط عمومی
   • اداره روابط عمومی : محمدحسین ایزدی
  • دفتر حراست و امور محرمانه
   • دفتر حراست و امور محرمانه : وحید مومنه
  • دفتر مطالعات پایه منابع آب
   • دفترمطالعات پایه منابع آب : سید مهران وحدتی
   • دفترمطالعات پایه منابع آب : فتح اله محسنی پور
   • دفترمطالعات پایه منابع آب : والی عنایتی
   • دفترمطالعات پایه منابع آب : مهران وحدتی
  • معاونت مالی و پشتیبانی
   • معاونت مالی و پشتیبانی : بهرام درویشی
   • معاونت مالی و پشتیبانی : حمزه حیدریان
   • معاونت مالی و پشتیبانی : مهدی عباسی
   • معاونت مالی و پشتیبانی : غلامرضا باقری
  • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
   • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : مروت قبادی
   • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : عزت اله خیراللهی
   • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : شهرام شیخی فر
   • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : فاضل بهنیا
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاونت طرح و توسعه : محسن کیوانیا
   • معاونت طرح و توسعه : فریدون میلادی
   • معاونت طرح و توسعه : سید محسن رضوی
   • معاونت طرح و توسعه : شاهین پیروی
   • معاونت طرح و توسعه : آرش صیادی
  • معاونت حفاظت وبهر ه برداری و امور مشترکین
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمود رضا شهلایی
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : علی مرادی
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ناصر قنبرپور
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : عادل سهرابی
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : محمدرضا احضاری
   • معاونت حفاظت بهره برداری و امور مشترکین : ملک میرزا درویشی
  • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
   • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : کیاست امیریان
   • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : حمید رز
   • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : فرشاد اجاقی
   • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل : فرنگیس مرادی

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا