پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

 

281 حلقه چاه غیرمجاز دراستان کرمانشاه پرو مسلوب المنفعه گردیده است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه ای با حضور مدیرطرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ،مدیران امور منابع آب شهرستانها وپیمانکار انسداد چاههای غیرمجاز با دستور کار تسریع در عملیات انسداد تشکیل شد.  

مهندس علی جلیلیان مدیرطرح احیاء وتعادل بخشی آبهای زیرزمینی استان کرمانشاه دراین خصوص گفت: مطابق برنامه عملیاتی که درسال 1396 تدوین گردیده بود می بایست تعداد 500 حلقه از چاههای غیرمجاز محفوره در سطح استان با هماهنگی وشناسایی که از سوی گروههای گشت و بازرسی صورت می گرفت مسدود گردد که تا بهمن سال جاری موفق به انسداد 281 حلقه از این تعداد شده ایم.

جلیلیان با اشاره به مشکلات تخصیص اعتبارات طرح احیاء وتعادل بخشی در سال 96 و ایجاد وقفه در مرحله اجراء افزود: با جلسه ای که با پیمانکار انسداد چاههای غیرمجاز برگزار نمودیم هماهنگی های لازم در خصوص تسریع در اجرای برنامه انسداد انجام وامید داریم تا پایان سالجاری بتوانیم برنامه تدوین شده را کامل اجرا نمائیم.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران