پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

 

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه موفق به اخذ تقدیر نامه چها رستاره از جشنواره ملی نظام پیشنهادات شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه این شرکت در هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادات که در دانشگاه تهران برگزار شد موفق به اخذ تقدیر نامه چهارستاره گردید.  

وحید مومنه معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ضمن اعلام این خبر گفت:
این شرکت در راستای اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، بستر مناسب و ساز و کار لازم جهت بهره‏مندی از فکر و اندیشه کارکنان را ایجاد نموده،به نحوی که برای مساله‏یابی ،چاره‏جوئی و حل مسائل و مشکلات سازمانی حوزه خود ،همکاران را در منافع و اهداف شرکت سهیم نموده است.
در این رابطه ،چهاردهمین همایش و هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها  که در تاریخهای 8و9 بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه تهران و با حضور کلیه سازمانها ، نهادها و وزارتخانه هابرگزار گردید،مدیران و مسئولین کشوری من جمله  آقای دکتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.
مومنه در ادامه می افزاید : در پایان همایش مذکور از سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای برتر در امر نظام پیشنهادها تقدیر بعمل آمدوشرکت آب منطقه‏ای کرمانشاه موفق به ارتقاء رتبه از گواهینامه اهتمام به تعالی (دوستاره) به تقدیرنامه (4ستاره) گردید.
لازم به ذکر می باشد که نرخ مشارکت کارکنان در طی سالهای 94 ،95 و 96 به نحو چشمگیری رشد داشته است به طوری که سرانه و تعداد پیشنهادها از 96%مربوط به سال 94 به سرانه 1.24 در سال 96 رسیده است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران