جمعه, 31 فروردین 1397

 

 

دریافت تقدیرنامه در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دردومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران که به همت دانشگاه شهرکرد وانجمن هیدرولوژی ایران برگزار شد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه لایق دریافت تقدیرنامه گردید.  

برپایه این گزارش دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران درتاریخ 20 و21 تیرماه 1396 در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

 دراین کنفرانس که با موضوع محورهای هیدرولوژی ومدیریت منابع آب،هیدرولوژی وانتقال آب بین حوضه ای وموضوعات مرتبط آبی ومحیط زیست برگزار شد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به جهت حمایت های مالی ومعنوی در برگزاری هرچه بهتر کنفرانس از سوی ریاست دانشگاه شهرکرد ورئیس دومین کنفرانس هیدرولوؤی ایران با اهداء لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا